Промени в Закона за извънредното положение

17 ноември, 2020

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 98 от 17.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

 

Промените са свързани със следните разпоредби:

 

  • чл. 6а - ал. 1 и 2 -  изм. ал. 3-5 - нови;
  • чл. 7 - ал. 3 - нова. Считаме, че е важна за работодателите:

"Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване."

 

  • § 10 от ПЗР - ал. 1, ал. 2, и ал. 3  - изм. и  ал. 4 - нова;
  • § 51а  от ПЗР - изм. и доп. с ново второ изречение:

"Разпоредбите на чл. 7 и 8 се прилагат по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна."


За абонатите на списанието вижте материала:

 

Разлика между надомната работа и работата от разстояние

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Назад към новините