Допълнение на ЗЗД

01 декември, 2020

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗД ЗЗД), в сила от 02.06.2021 г.

 

Създадена е нова разпоредбачл. 112 от закона  относно давността на погасяване на парични вземания срещу физически лица.


За абонатите на списанието очаквайте коментар на промените в декемврийския  брой  на е сп. Данъци ТИТА - издание: Данъци и счетоводство.

Назад към новините