Нова версия на софтуер за декларации образец № 1, № 3 и № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ

04 януари, 2021

На интернет страницата на НАП в рубриката "Програмни продукти", подрубрики: Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6 и Справка за изплатени доходи на физически лица е публикувана нова версия 13.01 на Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. 

Назад към новините