Промени в ЗДДС във връзка с регистрация по закона

06 януари, 2021

На интернет страницата на НАП са публикувани разяснения относно промени в ЗДДС във връзка с регистрация на данъчнозадължени лица, установени по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Дадени са разяснения и във връзка с отмяната на чл. 97б, 98 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г.

 

 

Назад към новините