Стартира данъчна кампания 2021 г.

11 януари, 2021

На интернет страницата си НАП дава кратка информация за сроковете за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, попълването й от физическите лица по електронен път и крайния срок за ползване на отстъпка.

 

 

Назад към новините