Относно отчитане на приходи от финансиране по програма BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

17 февруари, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


ВАЖНО ► На Фейсбук страницата и сайта на „Адвайзърс джъст ин тайм“ ЕООД е публикувано  разяснение № 26-00-141 от 17.02.2021 г. на Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите (МФ) относно подхода при счетоводното отчитане на приходи от финансиране по програма BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

За абонатите на списанието виж още публикацията: "Отчитане на приходи от помощи за подкрепа на заетостта през 2020 г., при получени компенсации през 2021 г." от февруарския брой от 2021 г./Издание Данъци и счетоводство,  в която е приведена позицията на Дирекция „Данъчна политика“ към МФ относно подхода при счетоводното отчитане на приходи във връзка с  финансиране по ПМС 151/03.07.2020 г. и РМС 429/26.06.2020 г., изразена в разяснение № 26-00-833/20 от 12.01.2021 г. 


Не пропускай новините ►Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

Назад към новините