Нова версия на софтуер за декларации обр. № 1, № 3 и № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6

07 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 13.02 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

 

Назад към новините