Видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица

13 април, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Представяме  видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица.

Назад към новините