Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване - 2021 г.

28 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2021 г.

Назад към новините