Наръчник по определяне на приложимото законодателство - версия 2021 г.

28 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004 на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност - версия 2021 г.

 

 

Назад към новините