Актуализиран софтуер за генериране на отчетни регистри и справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

29 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 10.02,  заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация  и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

 

Отстранени са грешки от предходната версия.

Назад към новините