Е-услуга за деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск

27 май, 2021

На интернет страницата си НАП информира, че от 1 юни ще бъде активна нова е-услуга за деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск. Новата услуга ще бъде достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на приходната агенция, в група „Фискален контрол“. Освен подаване на данни за превоз на стоки с висок фискален риск,  ще може да се извършва и справка за осъществения контрол върху превоза на рисковите стоки.

Назад към новините