Наказателна процедура срещу България във връзка с разпоредби на ЗКПО

09 юни, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Европейската комисия отвори наказателна процедура срещу България с изпращането на уведомително писмо във връзка с данъчното облагане на дъщерните дружества, свързано с имплементиране на  разпоредбата на член 7 “Правило за контролираните чуждестранни дружества на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета, т.н. CFC rules. В нашето законодателство тя е имплементирана в глава девета „а“ на Закона за корпоративното подоходно облагане (чл. 47в - 47д).

 

Както е посочено в съобщението на Европейската комисия:

 

Правилата за предотвратяване на избягване на данъци позволяват на държавата-членка, в която се намира  дружество майка, да облага не само печалбите на това дружество майка, но и печалбите на нейните дъщерни дружества, които не плащат достатъчно корпоративен данък (или нямат данък) в юрисдикцията, в която са установени за данъчни цели. Настоящото законодателство, транспониращо тази директива в България, включва неправомерно освобождаване за дъщерни дружества (известни също като контролирани чуждестранни  дружества), които са обект на „алтернативни форми на данъчно облагане“. Такова освобождаване не е разрешено в Директивата" - (виж чл. 47в, ал. 4 от ЗКПО).

 

Посочва се, че България разполага с два месеца за отстраняване на установените от Комисията недостатъци, след което Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

Проблемът с чл. 47в, ал. 4 от ЗКПО беше обект на коментар от Иван Антонов в материала му: „Кратък преглед на новите правила за контролирани чуждестранни дружества и защо те няма да проработят в България“, публикуван в списанието още при въвеждането на новите разпоредби в законодателството в края на 2018 г.

 

Виж повече на страницата на Европейската комисия:

June infringements package: key decisions /т. 6. Taxation and Customs Union/Taxation: Commission requests BULGARIA to abolish exemption for undertaxed subsidiaries


Не пропускай новините Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

Назад към новините