Становище по поставени въпроси за прилагане на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове.

09 юни, 2021

На интернет страницата на НАП  е публикувано становище по поставени въпроси за прилагане на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове.

Назад към новините