Актуализиране на регистрационната информация на българските MOSS потребители

17 юни, 2021

Напомняме, че регистрираните лица в MOSS за режим „извън Съюза“ и за режим „в Съюза“ за продължаване на регистрацията си за прилагане тези режими следва да актуализират своята регистрационна информация, чрез портала за електронни услуги на НАП до 30.06.2021 г. В тази връзка на интернет страницата на НАП в Рубрика: "Данък добавена стойност »/Телекомуникации, броудкаст и е-услуги/Специална схема за облагане с ДДС - съкратено обслужване на едно гише (MOSS)/ т. 2. Как се подава заявление за регистрация по специалния режим?" е посочeно, че:

 

"За българските MOSS потребители и новите потребители на системата ще има следните промени свързани с прехода към разширената система за обслужване на едно гише (OSS):

 

Функционалностите за MOSS остават активни за приемане на СД по двата режима за данъчни периоди 1-во и 2-ро тримесечие на 2021 година. За подаване на СД за 1-во и 2-ро тримесечие и за внасяне на изискуемия за същите периоди данък се прилага досегашният ред.

 

Регистрираните лица в MOSS за режим „извън Съюза“ и за режим „в Съюза“ за да продължат регистрацията си за прилагане тези режими ще трябва да актуализират своята регистрационна информация, чрез портала за електронни услуги на НАП в периода 01.04 – 30.06.2021 г. В тези случаи идентификационният номер за прилагане на режим в Съюза по чл. 94, ал. 2 или за прилагане на режим извън Съюза по чл. 154, ал. 6 се запазва.

 

Регистрационните данни на лицата, регистрирани в MOSS за режим „в Съюза“, ще бъдат мигрирани автоматично за целите на OSS режим „в Съюза“.

 

Регистрационните данни на лицата, регистрирани в MOSS за режим „извън Съюза“, ще бъдат мигрирани автоматично за целите на OSS режим „извън Съюза“. Регистрираните лица ще трябва да определят акредитивен представител и да актуализират своята регистрационна информация, чрез портала за електронни услуги на НАП в периода 01.04. – 30.06.2021 г. Достъпът до новите електронни услуги ще може да се осъществява само с квалифициран електронен подпис.

 

Считано от 01.07.2021 година лицата, актуализирали своите данни, ще имат достъп до електроните услуги, свързани със съответния OSS специален режим."

 

Виж още: Предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“

 

Назад към новините