Промени в ППЗТМТМ

22 юни, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 52 от 22.06.2021 г. е обнародвано Постановление № 199 от 17 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г., в сила от 01.06.2021 г.

 

Актуален текст на Правилника.

 

Виж доклада относно мотивите за проекто промените.

 

Коментар за направените промени очаквайте в юлския брой на е сп. Данъци ТИТА, Издание  Труд и осигуровки, който ще бъде публикуван на 15.07.2021 г. 


Не пропускай новините Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

Назад към новините