Видео казус относно видеоплатформите и ЗДДФЛ

24 август, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Представяме видео казус относно видеоплатформите, превърнали се за физическите лица в ново средство за генериране на доходи, акцентирайки  върху данъчни проблеми, с които могат да се сблъскат при класифициране на вида на дохода си съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Назад към новините