Информация на НАП за проверки при високи касови наличности в ГФО за 2019 г.

23 септември, 2021

На интернет страницата си НАП информира за извършване на проверки на място в над 2 100 фирми, посочили в годишните си финансови отчети за 2019 г. касови наличности над 100 000 лева. 


Вж. Видео: "Данъчни и счетоводни аспекти при скритото разпределение на касата" от 08.06. 2021 г.

 

За абонатите на е сп. Данъци ТИТА, Издание: Данъци и счетоводство вж. публикациите в Рубрика "Актуално - скрито разпределение" от бр. 155/2021 г.:

 

Счетоводно третиране на скритото разпределение на касата

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Отново за касите и скритото разпределение (актуална съдебна практика)

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Деклариране на скритото разпределение на липсващата каса в полза на физически лица

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗКПО. Скрито разпределение при липсваща каса в ТД с мажоритарен собственик друго ТД       

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Назад към новините