Информация на НАП относно здравното осигуряване на сезонните работници

04 октомври, 2021

На интернет страницата си НАП информира, че сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, ще трябва да плащат здравните си осигуровки сами. Срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. 

Назад към новините