Актуални образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца

На интернет страницата на НАП в рубриката "Формуляри" са публикувани новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година:

 

Предстои да бъдат обнародвани и в "Държавен вестник".