Годишна отчетност за дейността на предприятията 2021 година

На интернет страницата на НАП е публикувана информация относно годишната отчетност за дейността на предприятията 2021 година съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).