Измененията в Регистър БУЛСТАТ и идентификационните номера по ЗДДС

На интернет страницата си НАП информира, че във връзка с преобразуване на ЕГН в регистър БУЛСТАТ в 9-цифрен код се налага изменение и в идентификационния номер за целите на ДДС по чл.94, ал. 2 от ЗДДС за лицата, за които е извършена смяна на ЕИК.