Три нови е-услуги за потребители, регистрирани по специални режими за облагане с ДДС

На интернет страницата си НАП информира, че за улеснение на данъкоплатците, регистрирани по специалните режими: извън Съюза, специален режим в Съюза и специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в Портала за електронни услуги на НАП са достъпни три нови е-услуги. 

 

  • "Справка за плащания по данъчен период";
  • "Справка за плащания по дата на плащането" и
  • "Справка за плащания по държава на потребление".