Промени в две постановления за подпомагане на туристическия сектор

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 3 от 11.01.2022 г. са обнародвани:

 

 

Вж. пълния текст на постановлението.

 

 

Вж. пълния текст на постановлението.

 

И двете постановления влизат в сила от 31.12.2021 г.