Нова версия 14.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, 3 и 6