Достъп до предварително попълнените данъчни декларации

На интернет страницата си НАП информира, че предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в Портала за е-услуги на НАП.