Обнародвано ПМС за определяне МРЗ за страната

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 25 от 29.03.2022 г. е обнародвано ПМС № 37 от 24 март 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, с което от 1 април 2022 г. се определя размер:

 

  • на минималната месечна работна заплата за страната от 710 лв. и
  • на минималната часова работна заплата  - 4,29 лв.

 

при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

 

Размерът на минималната месечна работна заплата  се определя за пълен работен месец.