Информация на НАП относно деклариране на продажби на стоки в Интернет

На интернет страницата си НАП отбелязвайки, че  физически лица от продажба на стоки в Интернет през 2021 г. са получили над 500 милиона лева, дава кратка информация относно данъчното третиране и деклариране на тези доходи в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.