Санкциониране на фирми неподали ГФО за 2020 г.

На интернет страницата си НАП информира за възможността близо 200 000 фирми да бъдат санкционирани, тъй като до 30 септември 2021 г. не са подали годишните си финансови отчети за 2020 г.