Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

На интернет страницата на НАП в рубриката "Законодателство" е публикуван Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.