МФ относно отчитането на компенсациите за небитови потребители на електрическа енергия за месец декември 2021 г.

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


С писмо № 92-00-46 от 20.05.2022 г. Министерство на финансите изразява официалната си позиция относно прилагане на счетоводното и данъчно законодателство при отчитането на компенсациите за небитови потребители на електрическа енергия за месец декември 2021 г.