Информация на НАП относно механизма на ползване на отстъпка от 25 ст. на литър гориво от бензиностанциите

На интернет страницата си НАП е публикувала информация относно механизма на  ползване на отстъпката от 25 ст. на всеки литър/килограм гориво гориво от бензиностанциите, като се дава отговор на следните въпроси:

 

  • Кой може да ползва компенсацията

 

  • За какво гориво може да се ползва отстъпката

 

  • Кой може да предоставя компенсацията

 

  • Как може да се ползва отстъпката

 

  • Документ за продажба на гориво, за което се предоставя компенсация

 

  • Отчетност на крайния разпространител

 

  • Има ли специални изисквания към ЕСФП  при предоставяне на компенсациите

 

 

Виж още информация по темата:

 

Бензиностанциите няма да сменят софтуера, за да дават компенсация от 25 ст. на литър

 

Бензиностанциите дават отстъпката от 25 ст. за литър гориво по желание

 

Ползваме отстъпка от 25 ст. за литър гориво 3 дни след публикуването на бюджетната актуализация в Държавен вестник

 

 

Отстъпката е регламентирана в разпоредбата на чл. 112 от от Закона за държания бюджет на Република България за 2022 г., в сила от 09.07.2022 г.