Актуализация на софтуера за генериране на отчетни регистри и справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 11.03, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

 

Новото във версията е, че са отстранени грешки от предходната версия и са добавени нови валидации. на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация.