Уебинар: Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби (Многостранен инструмент или MLI)

Лектор: Иван Антонов, главен юристконсулт - Дирекция „СИДДО“

 

Уебинар в Zoom |28/10/2022 - 9.00 -15.00. | 150 лв. (ДДС вкл.) |запис до 28.11.2022 г.

 

Повече за уебинара научете на: https://www.tita.bg/e-seminars/51/content

 


В ДВ, бр. 47 от 24.06.2022 г. бе обнародван Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

 

Законът съдържа член единствен, с който се потвърждава ратифицирането  на  Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, подписана от Република България на 7 юни 2017 г. в Париж, с резерви и уведомления съгласно списък, изготвен по образец на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).