Изтича срокът за подаване на коригиращи ГДД по чл. 92 от ЗКПО и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

На интернет страницата си на НАП напомня, че на 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации по чл. 92 от ЗКПО и чл. 50 от ЗДДФЛ.