Нова методика за тестване на компютърни системи на хазартните оператори

На интернет страницата си НАП информира за нова методика за тестване на компютърни системи на хазартните оператори.