Обнародвана Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби

Най-актуалното, винаги  - TITA.BG


В ДВ. бр.  85 от  25.10.2022 г. е обнародвана Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

 


За е - семинар "Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби (Многостранен инструмент или MLI) "-  местата са изчерпани.

 

Запис може да бъде закупен между 29.10. и 26.11.2022 г. и гледан в този интервал многократно на платформата на TITA. BG /меню "E- семинари". Няма да може да бе гледан след 28.11.2022 г.