Ръководства и видео насоки за работа с новия Портал за електронни услуги

На интернет страницата си НАП информира, че са заснети видео насоки и е разработено ръководства за работа с новия Портал за електронни услуги. Поредицата от видео насоки и ръководства са публикувани в страницата Нов Портал за електронни услуги в сайта на НАП, рубриката Услуги, подрубрика Достъп до електронни услуги.