ТР № 6/27.10.2022 г. по т.д. № 6/2021 г. на ВАС относно установяване на данъчни и осигурителни задължение на работодатели в ревизионно производство

Най-актуалното, винаги  - TITA.BG


Излезе Тълкувателно решение (ТР) № 6/27.10.2022 г. по т.д. № 6/2021 г. - ОСС от I и II колегия на ВАС, с което ВАС посочи, че при установяване на данъчни и осигурителни задължение на работодатели в ревизионно производство, не може да се обявяват (констатират) трудови правоотношения, прикрити с граждански договор.


Очаквайте коментар на решението в бр. 12 на е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА", който ще бъде публикуван на 15.11.2022 г.