Многостранно споразумение за автоматичен обмен на информация за доходи получени чрез цифрови платформи

Най-актуалното, винаги  - TITA.BG


На церемония по подписване, проведена в Севиля на 09.11.2022 г., в рамките на 15-ата пленарна среща на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели, е подписано Многостранно споразумение за компетентните органи (MCAA) за автоматичен обмен на информация за доходи получени чрез цифрови платформи съгласно Модел на правила на ОИСР за докладване от цифрови платформи


Споразумението ще позволи на юрисдикциите автоматично да обменят информация, събрана от операторите на цифрови платформи по отношение на транзакциите и доходите на продавачите в. т.н  sharing economy и gig economy, както и от продажбата на стоки чрез такива платформи.


Годишният обмен на тази информация ще помогне на данъчните администрации и данъкоплатците да осигурят правилното и ефективно данъчно облагане на тези доходи.


България е сред страните, подписали споразумениeто.


За абонатите на списанието - виж материала: "Онлайн платформи за споделена икономика – предоставяне на информация и данъчни аспекти при облагането на продавачите/търговците" на Иван Антонов, данъчен експерт.