Нова версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 12.01, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на:

 

  • отчетни регистри по ДДС,
  • справка–декларация по ЗДДС и
  • VIES-декларация и

 

 ръководство на потребителя за ползване на продукта.

 

Новото във версията е, че е добавена възможност за генериране на файлове за 2023 г.