Становище относно данъчно третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, природен газ, вода и други, префактурирани от наемодател на наемател