Решение на СЕС относно ползването на периоди на междудневна почивка при предоставянето на междуседмична почивка

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


На 02.03.2022 г. е обнародвано решение на СЕС по дело C-477/21 с предмет преюдициално запитванепо повод ползването на периоди на междудневна почивка при предоставянето на междуседмична почивка, отправено от Окръжен съд Мишколц, Унгария.


За абонатите на е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА" очаквайте коментар на решението в мартенския брой, който ще бъде публикуван на 15.03. 2023 г.