Информация на НАП за операторите на цифрови платформи

На интернет страницата си НАП информира, че е публикуван нов подраздел във връзка с автоматичния обмен на информация от оператори на платформи, чиято цел е да осигури по-голяма данъчна прозрачност в споделената икономика.

 

Правилата за автоматичен обмен на информация, предоставяна от цифровите платформи по отношение на продавачите в споделената икономика, са уредени в Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 


Абонатите на е-сп. "Данъци ТИТА" могат да научат повече и от втората част на материала: "Промени в ДОПK в областта на административното сътрудничество и въвеждането на автоматичния обмен на информация от оператори на платформи", публикуван в януарския брой от 2023 г.