Относно ползване отстъпката от 5 % при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

На интернет страницата си НАП напомня, че крайният срок за ползване отстъпката от 5 % (до 500 лв.) при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ е 31 март. За да се ползва отстъпката:

 

  • ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ следда да е подадена по електронен път до 31 март;
  • целият размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката да е внесен до 31 март.
  • да не са налице подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията (чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ). От НАП и препоръчват на потребителите да проверят онлайн за наличието на стари задължения.