Промените в наредбите за командировките вече са в сила

В ДВ. бр. 27 от 24 март 2023 г. бяха обнародвани:

 

 

като в тях не е указан срок за влизането им в сила, поради което съгласно правилото на чл. 5, ал. 5 Конституцията на Република България те влизат в сила три дни след обнародването им в Държавен вестник, т.е. от 28 март 2023 г.

 

Вж. актуалния текст на Наредбата за командировките в страната.

Вж. актуалния текст на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.


За абонатите на е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА" e публикуван в аванс от априлския брой материала "Коментар на промените в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина".