Актуализирана версия на Указания за попълване на Интрастат декларации

На интернет страницата си НАП информира, че в рубрика "Интрастат" на страницата "Подаване на Интрастат декларации"  е публикувана актуализирана версия на Указания за попълване на Интрастат декларации.