Ограничителни мерки на Европейския съюз

На интернет страницата на Агенция "Митници" е публикувана информация относно ограничителни мерки на Европейския съюз.

 

Допълнителна информация за правната рамка - европейска и национална, както и насоки по прилагането и друга информация относно рамката на ограничителните мерки на ЕС може да се намери на интернет страницата на Министерство на финансите в рубрика "Ограничителни мерки на Европейския съюз".