Нова е-услуга за оказване на техническо съдействие на потребителите

На интернет страницата си НАП информира за нова електронна услуга, даваща възможност на потребителите с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) да потърсят съдействие, ако срещнат трудности или имат нужда от технически насоки, при ползването на определена услуга в е-портала на приходната агенция.  

 

За целта следава да се ползва иконката на „Подаване на запитване“ (жълт мегафон), видима в горния десен ъгъл на екрана след идентифициране на потребителя с ПИК или КЕП.