Промени | ЗДДС, ЗКПО, ЗОПБ, ЗАДС, ЗДДФЛ, ДОПК

ЗДБРБ, ЗБДО, ЗНЗОК и ЗИДТЗ 2023 бяха обнародвани на 1 август.

 

На същия ден публикувахме безплатно:

 

Задължителни вноски за 2023 г. Преглед на промените

Автор: Димитър Бойчев

 

На 9 август за закупилите Пакет TITA 3.0 за 2023 г. публикувахме:

 


Изменения и допълнения в ЗДДС, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Автор: Моника Петрова, данъчен експерт

 


Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Автор: Мариянка Вълчанова началник на отдел „Последващ контрол“,

Териториална дирекция Митница Пловдив

 


Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Автор: Цветана Янкова, данъчен експерт

 


Приети са размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 г.

Автор: Евгения Попова, данъчен експерт

 


Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Автор: Александра Атанасова, адвокат

 


Промени в Закона за ограничаване плащанията в брой

Автор: Александра Атанасова, адвокат

 

От 1 септември ще разгледаме най-важните промени в ТЗ.

 

За да сте информирани бързо и качествено, АБОНИРАЙТЕ СЕ за Пакет TITA 3.0 СЛЕД 01 СЕПТЕМВРИ – датата, от която системата ни приема нови поръчки. Като бонус, част от Пакет TITA 3.0, ще получите достъп до огромен е-архив, включващ и горните публикации.